หากมีข้อสงสัย ในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 720 , 173
การแก้ปัญหา "คลิกเอกสาร แล้วเอกสารไม่ขึ้นในหน้าแรก" อ่านวิธีแก้ปัญหาที่นี่

Download

โปรแกรม Web Browser Google Chorme
คลิกที่นี่

Download

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Web Browser Google Chorme
คลิกที่นี่

Download

คู่มือการติดตั้ง Scanner HP Scanjet 7000
คลิกที่นี่


Download

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึการลา
คลิกที่นี่

Download

คู่มือการใช้งานโปรแกรมธุรการ (หนังสือเข้า - ออก)
คลิกที่นี่

Dowlnoad

คู่มือการใช้งานโปรแกรมธุรการ (เอกสารเข้า - ออก)
คลิกที่นี่


Download

Fire Fox 3.0.6
คลิกที่นี่

Dowlnoad

JVM
คลิกที่นี่

คู่มือติดตั้งโปรแกรม
คลิกที่นี่